Obszarem naszych szczególnych zainteresowań jest Innowacyjność. Jak sprawić aby zespół generował nowe rozwiązania? Jakie warunki sprzyjają innowacyjności? Co to znaczy być liderem tworzącym innowacyjne środowisko pracy? Odpowiedzi na te pytania szukamy wspólnie z Wami podczas badań, warsztatów oraz indywidualnego coachingu. Kadrze kierowniczej oferujemy programy rozwijające efektywność osobistą i zespołową oraz przywództwo. Pracujemy stosując metodę ‘uczenia się poprzez doświadczanie’. Każde szkolenie dopasowujemy do potrzeb, sytuacji i kultury organizacyjnej Klienta. Nasze szkolenia często łączymy z działaniami artystycznymi lub przygodą w terenie.

Szkolenia